gevorderde groep

Tarieven en algemene voorwaarden

Proefles en intake gratis:

Om de les en het effect van Klassieke Pilates gewoon eens te ervaren, ben je welkom om een les mee te doen. Deze proefles is gratis! In verband met kwaliteit van de begeleding wordt vooraf een intakegesprek gedaan (gratis).Naar aanleiding van die informatie kan dan advies gegeven worden welke les het meest geschikt is om als proefles mee te doen, zodat u er ook het meeste uithaalt. In de praktijk blijkt het vaak wel verstandig eerst een personal training te volgen.


Keuze uit de volgende opties:

A. Losse lessen.
Er kan gebruik gemaakt worden van losse lessen.
– 1 uur groepsles 15,00

B. Een maandabonnement (opzegtermijn 1 kalendermaand)
– 1x per week groepsles € 48,00 euro
–  meerdere keren per week in overleg

C: Personal Training
Voor sommige mensen is het prettig of verstandig om een Personal Training in Klassieke Pilates te volgen.
Personal Training is  1 op 1
– 1 x PT  60,- euro…………………..1 uur les
– 1 x PT  50,- euro…………………3/4 uur les
– 1 x PT  40,- euro…………………1/2 uur les

 

Tijdig een geplande les afzeggen (algemene voorwaarde)

– Omdat een lesgroep nooit groter is dan 6 personen is er een beperkt aantal plekken om deel te nemen aan een les. Graag uiterlijk de dag voor de lesdag afzeggen (voor 17.00 uur), zodat er de mogelijkheid is tijdig kontakt op te nemen met andere klanten. Afzeggen alleen per sms of app. Voor de vakantieperiode (mei t/m september) vraag ik  extra aandacht voor het tijdig afzeggen zodat er ook eventueel twee groepen kunnen worden samengevoegd.
– Een geplande PT die niet tijdig is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

Verdere Algemene Voorwaarden

– Voor aanvang van de 1e groepsles (na de proefles) dient een inschrijfformulier ingevuld en voorzien van een handtekening (van de persoon die de lessen zal volgen) ingeleverd te worden. De deelnemer accepteert daarmee de algemene voorwaarden zoals opgesteld door Empowered Body & Mind ;
– Maakt een deelnemer gebruik van een Personal Training (PT) of Losse Les (LL) dient het verschuldigde bedrag aan het einde van de les contant te worden voldaan;
– Zowel de intake als de eerste groepsles (proefles) is gratis;
– Een maandabonnement heeft een maand opzegtermijn (kalendermaand).  Het verschuldigde maandbedrag van een maanabonnement dient telkens op de 2e van de maand op de rekening van Empowered Body & Mind te staan. De deelnemer is hier zelf verantwoordelijk voor.
– Tijdens de intake worden oa. eventuele fysieke klachten/belemmeringen doorgenomen. Eventuele nieuwe lichamelijke klachten dienen voor aanvang van de les aan de instructor te worden medegedeeld. Bij twijfel over de lichamelijke conditie dient men vooraf de (huis)arts, fysiotherapeut,of chiropractor te raadplegen;
– Elke klant dient wijzigingen in de lichamelijke staat en/of medicijngebruik onmiddellijk te melden aan de instructor, ook als dit niet relevant lijkt;
– De instructor voor aanvang van de les ook informeren over een eventuele hoge stressfactor;
– Empowered Body & Mind is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
– Miv 2023 zal jaarlijks gekeken worden naar een indexering van de prijzen.
– Het maandbedrag is gebaseerd op het jaarbedrag minus 6 weken vakantie. De prijs voor een maand van 4 weken of 5 weken is dus hetzelfde;
– De instructrice geeft ruim vooraf aan wanneer ze vakantiedagen opneemt en er dus geen les is. Het totaal van 6 weken valt dus buiten de maandprijs;
– In de vakantieperiodes zal de les ook doorgaan al zijn er van de groep meerderen met vakantie. Dit heeft soms het voordeel voor de klant dat men daardoor in principe een PT krijgt.